Članovi

1. Renata Lucić (Duspara Mirko - NL) – predsjednica Općinskog vijeća2. Dražen Zirdum (SDP) - potpredsjednik Općinskog Vijeća3. Josip Marunica (Duspara Mirko - NL)4. Damir Emanović (Duspara Mirko - NL)5. Tomislav Marijić (Duspara Mirko - NL)6. Dunja Odobašić (Duspara Mirko - NL)7. Alen Tolić (Duspara Mirko - NL)8. Irena Tadić (Duspara Mirko - NL)9. Ivica Ereš (HDZ)10. Dragan Barbarić (HDZ)11. Šimun Martinović (HDZ)


12. Anita Marušić (HDZ)13. Marija Kurkutović (HDZ)


 


Digitalne zemljišne knjige
Službeni vjesnik
Katastar
Geoportal
Prostorni planovi Brodsko-posavske županije
Lag Slavonska Ravnica
Grad Slavonski Brid
Brodsko Posavska Županija